Välj en miljövänlig aktör när du ska bygga nyckelfärdigt

Vi blir allt mer medvetna om hur våra handlingar påverkar klimatet och miljön. När det gäller byggnader från flera decennier sedan, var man inte lika medveten om detta. Material som då troddes vara ofarliga, eller som man inte kände till (asbest och radon till exempel) är nu något som är på väg att utrotas. När du ska beställa ett nytt hus har du möjlighet att göra det så miljövänligt som möjligt, och på ett sådant naturligt sätt som möjligt. På så vis kan ditt hus upplevas klimatsmart även när många, många decennier har passerat.

 

Trä – beständigt och sunt

Visst – att skövla skog kanske inte känns särskilt miljövänligt. Det man bör veta är dock att det anses vara en förnybar resurs, även om det förvisso tar lång tid för det att växa upp efter att det huggits ned. Att skövla skog i Sverige är kanske inte heller lika känsligt som att göra det i regnskogen, till exempel. Dessutom är det betydligt bättre än material där mer fossilt bränsle används i tillverkningen.

 

Dessutom är det beprövat. I Sverige och i Norden finns en starkt förankrad byggtradition i att använda sig av trä. Förr i tiden använde man mycket lite metall, eller ingen alls, för sina husbyggen. Idag använder man sig normalt åtminstone av en rad olika tillbehör, som träskruvar, av järn. Du som är byggtekniskt intresserad kan läsa mer om träskruvar här.

 

Alltså – titta på en aktör som använder sig av trä i hög grad.

 

Transporter

En annan faktor att ta hänsyn till är transporterna. Det optimala är om husfabriken du väljer har ett eget sågverk med allt virke de behöver, och att skogen skövlats förhållandevis nära. När virket fraktas kors och tvärs över hela Sverige är det onekligen en onödig miljöpåverkan som uppstår. Titta med din husfabrik hur transporterna sker, och fråga gärna om de har ett sågverk. Ett plus är om de också har ett åkeri, som kan åka direkt från fabriken till din tomt för att minska förbrukningen av fossila bränslen så gott det går.

 

Isolering

En husfabrik som levererar välisolerade trähus är som regel ett bra val för dig som vill låta bygga miljövänligt. Uppvärmning av huset kräver energi, och på lång sikt är det mycket energi som kan sparas om huset är välisolerat. Det här skonar dessutom inte bara planeten – utan också din plånbok.

Kommentar på detta inlägg

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *